Untitled Document
Powrót do strony głównej
 
 
Untitled Document
Jesteśmy członkami:
MDRT - Million Dollar Round Table zrzesza najlepszych sprzedawców ubezpieczeń na życie. Jest międzynarodowym niezależnym stowarzyszeniem ponad 30.000 najlepszych na świecie sprzedawców produktów i usług finansowych z 74 krajów.
więcej informacji...
Code of Ethics MDRT
 
Stowarzyszenie Polskich Brokerów
 
Polska Izba Brokerów
Jesteśmy członkiem założycielem
Zasady dobrej praktyki

Dlaczego broker?

Chcesz się ubezpieczyć, ale nie wiesz jaki
produkt wybrać?
Duża liczba firm ubezpieczeniowych i ofero-
wanych przez nie produktów wymaga
specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na
zapewnienie dobrej i pewnej ochrony
ubezpieczeniowej przy rozsądnych nakła-
dach finansowych.
My mamy tę wiedzę!

Zaoszczędzony czas to nie wszystko.
Dzięki naszemu profesjonalizmowi będziesz
w stanie wybrać najodpowiedniejszą dla
siebie ofertę, spośród wielu podobnych
dostępnych na rynku.


Zaufaj nam!
Dobieramy polisę dla Klienta, a nie Klienta dla polisy!


   

Kto to jest broker?

Najogólniej mówiąc: broker jest przedstawicielem klienta przed towarzystwem ubezpie-
czeniowym. Działalność brokerska jest działalnością o charakterze usługowym, rodzajem
pośrednictwa. Polega ona na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu
ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu takich umów na rzecz ubezpie-
czonego.

Rodzaje brokerów:
- broker ubezpieczeniowy,
- broker reasekuracyjny.

Obowiązki brokera ubezpieczeniowego:
- rozpoznanie zapotrzebowania klienta na ochronę ubezpieczeniową,
- zbadanie rynku ubezpieczeniowego i wybranie odpowiedniej oferty pokrycia ryzyka,
zapewniającej klientowi efektywną ochronę ubezpieczeniową,
- działanie zgodne z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu,
- zachowanie obowiązującej tajemnicy zawodowej,
- administrowanie i bieżący nadzór nad zawartymi za jego pośrednictwem umowami
ubezpieczenia,
- przestrzeganie dobrych obyczajów kupieckich.

 

Untitled Document
INS Broker 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone