Untitled Document
Powrót do strony głównej
 
 
Untitled Document
Jesteśmy członkami:
MDRT - Million Dollar Round Table zrzesza najlepszych sprzedawców ubezpieczeń na życie. Jest międzynarodowym niezależnym stowarzyszeniem ponad 30.000 najlepszych na świecie sprzedawców produktów i usług finansowych z 74 krajów.
więcej informacji...
Code of Ethics MDRT
 
Stowarzyszenie Polskich Brokerów
 
Polska Izba Brokerów
Jesteśmy członkiem założycielem
Zasady dobrej praktyki

Dlaczego ubiezpieczać się na życie?

Zainteresowanie polisami może wynikać z chęci:

- finansowego zabezpieczenia osób bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci,
- uzupełnieniem niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez ZUS,
- ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby lub niezdolności do pracy,
- stworzenia funduszu na niespodziewane wydatki,
- otrzymywania niezależnej od ZUS, dodatkowej emerytury,
- zabezpieczenia spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych,
- ułatwieniem startu dzieci w dorosłe życie,
- oszczędzania na edukacje dzieci w przyszłości,
- długoletniego, systematycznego oszczędzania.

Indywidualne polisy na życie są na świecie ważnym instrumentem finansowym w małym i dużym biznesie. Z ich pomocą można między innymi:

- zabezpieczać majątek spółki na wypadek śmierci jednego ze wspólników lub akcjonariuszy.
- zabezpieczać majątek firmy jednoosobowej na wypadek śmierci właściciela,
- zabezpieczać firmę od utraty zysku na wypadek śmierci kluczowego pracownika,
- ograniczać fluktuację kadry poprzez silniejsze związanie kluczowych pracowników z firmą,
- zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku pracy.

W odpowiedzi na tak zróżnicowane potrzeby, zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych powstała szeroka gama produktów ubezpieczeniowych:

- ubezpieczania na życie,
- ubezpieczenia posagowe i zaopatrzenia dzieci,
- ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
- ubezpieczenia rentowe,
- ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jako uzupełnienie ubezpieczeń z grup 1-4

Untitled Document
INS Broker 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone