Untitled Document
Powrót do strony głównej
 
 
Untitled Document
Jesteśmy członkami:
MDRT - Million Dollar Round Table zrzesza najlepszych sprzedawców ubezpieczeń na życie. Jest międzynarodowym niezależnym stowarzyszeniem ponad 30.000 najlepszych na świecie sprzedawców produktów i usług finansowych z 74 krajów.
więcej informacji...
Code of Ethics MDRT
 
Stowarzyszenie Polskich Brokerów
 
Polska Izba Brokerów
Jesteśmy członkiem założycielem
Zasady dobrej praktyki

Jeśli jesteście zainteresowani:

- finansowym zabezpieczeniem rodziny na wypadek swojej śmierci,
- otrzymywaniem niezależnej od ZUS dodatkowej emerytury,
- uzupełnieniem niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez ZUS,
- ułatwieniem startu dzieci w dorosłe życie,
- ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby lub niezdolności do pracy,
- zabezpieczeniem spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych,
- oszczędzaniem na edukację dzieci w przyszłości,
- długoletnim, systematycznym oszczędzaniem,
- stworzeniem funduszu na niespodziewane wydatki.

Jesteśmy doradcą, który pomoże wam wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Usługi wykonywane przez INS Broker

Broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta, reprezentując
wyłącznie jego interesy przed ubezpieczycielem.


Oferujemy kompleksowe usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie.

Usługi INS BROKER obejmują:

- rozpoznanie potrzeb ubezpieczeniowych klienta,
- analizę aktualnej oferty zakładów ubezpieczeniowych, oraz optymalny w istniejących
warunkach rynkowych dobór gwarancji ubezpieczeniowych,
- negocjację warunków ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz dostoso-
wanie ich do indywidualnych potrzeb klienta,
- lokata ubezpieczenia we wskazanym towarzystwie ubezpieczeniowym,
- bieżącą stałą obsługę polis (kontrola terminów płatności, zmiany w umowach itp.)
- fachową pomoc w procesie likwidacji szkód i dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, działającymi w Polsce.
Doradztwo ubezpieczeniowe brokera w zakresie pomocy przy wyborze oferty i doprowa-
dzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest związane z dodatkowymi opłatami,nie
podwyższa więc kosztów ubezpieczenia.

Untitled Document
INS Broker 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone