Utrata dochodu

Jesteś specjalistą zatrudnionym na umowie cywilno-prawnej?

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i opłacasz składkę ZUS w minimalnej wysokości?

Jesteś jednocześnie głównym żywicielem rodziny ?

Zdarza się, że wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku ludzie tracą możliwość zarobkowania w czasie, gdy walczą o powrót do zdrowia. Umowa o pracę zapewnia możliwość uzyskania świadczenia w wysokości 80% pensji, ale jak wygląda to w przypadku osób samozatrudnionych?

Płacąc minimalną stawkę na ZUS możesz otrzymać świadczenie w wysokości wielokrotnie niższej od Twojego dochodu.

Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje finanse przed negatywnymi skutkami długotrwałej choroby skontaktuj się z nami.

Wskażemy Ci najlepsze rozwiązania umożliwiające zabezpieczenie nawet do 65% Twojego miesięcznego przychodu liczonego na bazie średniej z ostatnich dwunastu miesięcy.

W trakcie rozmowy ustalimy kwotę świadczenia, która zapewni środki do życia w okresie Twojego powrotu do zdrowia. Czas wypłaty świadczenia może trwać od sześciu, do nawet sześćdziesięciu miesięcy, więc nawet w przypadku bardzo poważnych problemów zdrowotnych nie będziesz  musiał / musiała martwić się o domowe finanse.

Nasze usługi nie podwyższają kosztów ubezpieczenia

Menu