Dlaczego broker?

Chcesz się ubezpieczyć, ale nie wiesz jaki produkt wybrać?

Duża liczba firm ubezpieczeniowych i oferowanych przez nie produktów wymaga specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na zapewnienie dobrej i pewnej ochrony ubezpieczeniowej przy rozsądnych nakładach finansowych.
My mamy tę wiedzę!

Zaoszczędzony czas to nie wszystko.
Dzięki naszemu profesjonalizmowi będziesz w stanie wybrać najodpowiedniejszą dla siebie ofertę, spośród wielu podobnych dostępnych na rynku.

Dobieramy polisę dla Klienta, a nie Klienta dla polisy!

Kto to jest broker?

Najogólniej mówiąc: broker jest przedstawicielem klienta przed towarzystwem ubezpieczeniowym. Działalność brokerska jest działalnością o charakterze usługowym, rodzajem pośrednictwa. Polega ona na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu takich umów na rzecz ubezpieczonego.

Rodzaje brokerów:

  • broker ubezpieczeniowy,
  • broker reasekuracyjny.

Obowiązki brokera ubezpieczeniowego:

  • rozpoznanie zapotrzebowania klienta na ochronę ubezpieczeniową,
  • zbadanie rynku ubezpieczeniowego i wybranie odpowiedniej oferty pokrycia ryzyka, zapewniającej klientowi efektywną ochronę ubezpieczeniową,
  • działanie zgodne z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu,
  • zachowanie obowiązującej tajemnicy zawodowej,
  • administrowanie i bieżący nadzór nad zawartymi za jego pośrednictwem umowami ubezpieczenia,
  • przestrzeganie dobrych obyczajów kupieckich.
Menu