1. Strona główna
  2. Warto wiedzieć
  3. W Polsce średnio ponad 400 osób dziennie dowiaduje się o tym, że zachorowały na nowotwór.

W Polsce średnio ponad 400 osób dziennie dowiaduje się o tym, że zachorowały na nowotwór.

Ok. 200 osób dziennie umiera na raka.

Na czym polega problem z dostępem do leków na raka?
Polscy pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową nie mają bezpłatnie dostępu do wszystkich leków onkologicznych, których potrzebują. Jak wynika z danych publikowanych na portalu Oncoindex.org spośród 102 terapii lekowych zarejestrowanych w Europie w ostatnich 15 latach i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej do leczenia guzów litych i chorób hematoonkologicznych tylko 18 jest dostępnych zgodnie ze standardem. Pozostałe są w ogóle nierefundowane (46%) lub są refundowane tylko dla części pacjentów, którzy ich potrzebują (36%).
Żródło – fundacja Alivia

W 18 najbardziej śmiertelnych grupach chorób nowotworowych na 114 terapii lekowych, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i wymienionych w standardach ESMO, polscy pacjenci mają pełny, zgodny z europejskimi standardami, dostęp do 31 substancji. To o 8 więcej niż w styczniu. Kolejne 33 terapie są refundowane, ale z ograniczeniami. Jednak nadal 50 leków nie może być wykorzystanych przez lekarzy onkologów, pomimo że ich stosowanie jest wskazane na bazie aktualnej wiedzy medycznej.
Żródło – fundacja Alivia

Jedyne w Polsce Centrum Cyklotronowe w Bronowicach od kwietnia 2019r. nie przyjmuje do leczenia dzieci – poza usługami komercyjnymi. Od pięciu lat trwają prace nad zasadami kierowania i refundacji leczenia terapią protonową, a w tym czasie chorzy z Polski wyjeżdżają najczęściej na płatne zabiegi do Czech, lub Niemiec.

Leczenie nowotworów może być pokryte w pełni z indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Menu